Fitoterapija

Fitoterapija je medicinska disciplina koja podrazumijeva upotrebu ljekovitih biljaka (droga) i biljnih preparata u liječenju i prevenciji bolesti.

Zasniva se na tradicionalnoj upotrebi ljekovite biljke u nekom narodu ili na osnovu klinički dokazanih ljekovitih svojstava.

Fitoterapija je metoda liječenja, ublažavanja te spriječavanja bolesti i tegoba upotrebom cijelih ljekovitih biljaka ili njihovih dijelova (cvjetova, listova, korijena…)

Isto tako, upotrebom sastojaka (eteričnih ulja, ekstrakata i drugih izolata) kao i gotovih pripravaka (čajeva, tinktura, masti, kapsula).

Fitoterapija podrazumijeva poznavanje sastava droga, njihovo djelovanje, terapijsku upotrebu, indikacije, doziranje, kontraindikcije i neželjene efekte, ispravan i najpogodniji način primjene.

Fitoterapija podrazumijeva i poznavanje interakcija koje se mogu javiti između herbalnih lijekova i
konvencionalnih lijekova, kao i interakcija sa hranom.

Savremena fitoterapija nije “alternativna medicina”, već dio znanstvene medicine i čini temeljni oblik prevencije i pomoć pri izlječenju raznih poremećaja i bolesti.

Naziv fitoterapija u znanstvenu je medicinu uveo francuski liječnik Henri Leclerc (1870-1955) umjesto naziva “biljna medicina”, a fitoterapeutske pripravke nazivamo fitoterapeutici.

Fitoterapija je način liječenja koji potječe još od starog Egipta i prvih pisanih tragova čovjeka.

Tisućama godina je korištenje biljaka bio jedini način liječenja, a do novih spoznaja se dolazilo iskustvima koja su se prenosila s generacije na generaciju.

Kod fitoterapije koriste se cvjetovi, listovi, kora, korijen i stabljika biljaka, a pripremaju se i čajevi (topli i hladni postupak), tinkture, macerati i ostali biljni preparati.

Fitoterapeutici

Za izradu fitoterapijskih preparata koriste se ili svježe ili sušene biljke.

Ljekovita biljka je svaka biljka koja sadrži supstance koje se mogu iskoristiti u terapijskom ili preventivnom smislu. Isto tako mogu biti prekursori hemijsko-farmaceutskih hemisinteza.”

Ovo je definicija koju je predložila SZO za ljekovite biljke, gdje se pod terminom biljna droga podrazumijeva cijela ili dio ljekovite biljke koji se koristi u ljekovite svrhe.

P0 Evropskoj uniji, fitopreparat se može definirati kao ljekoviti pripravak koji kao aktivne sastojke sadrži isključivo ljekovite biljke. Ili pripravke od ljekovitog bilja.